Ponúkame:

WEBOVÉ INFORMAČNÉ SYSTÉMY

 • internetové a intranetové systémy
 • evidenčné systémy
 • systémy na spracovanie údajov
 • analytické systémy
 • dátové úložiská – cloud
 • archivácia dokumentov

WEBOVÉ RIEŠENIA

 • webové stránky s prepojením na databázy
 • internetové portály
 • dávkové odosielacie systémy – email/SMS
 • grafické spracovanie / vizualizácia

WEBOVÉ RIADIACE NÁSTROJE

 • spracovanie interných a externých údajov
 • spracovanie verejne dostupných informácií
 • analytické nástroje
 • komunikačné nástroje
 • riadiace nástroje
 • kontrolné nástroje