WEBOVÉ INFORMAČNÉ SYSTÉMY

 • internetové a intranetové systémy
 • evidenčné systémy
 • systémy na spracovanie údajov
 • analytické systémy
 • dátové úložiská – cloud
 • archivácia dokumentov

Realizujeme:

 • návrhy architektúry informačných systémov
 • spracovanie návrhov projektov
 • konzultačnú činnosť v oblasti tvorby informačných systémov
 • výrobu informačných systémov
 • bezpečnostnú dokumentáciu k projektom
 • bezpečnostnú dokumentáciu k informačným systémom
 • analýzu a optimalizáciu už existujúcich informačných systémov

späť