WEBOVÉ RIADIACE NÁSTROJE

 • spracovanie interných a externých údajov
 • spracovanie verejne dostupných informácií
 • analytické nástroje
 • komunikačné nástroje
 • riadiace nástroje
 • kontrolné nástroje

Realizujeme:

 • analýza informácií
 • spracovanie návrhov riešení
 • konzultačnú činnosť v oblasti riadenia
 • výrobu riadiacich nástrojov
 • optimalizáciu riadiacich nástrojov
 • dátové konverzie a prepojenia

späť