WEBOVÉ RIEŠENIA

 • webové stránky s prepojením na databázy
 • internetové portály
 • dávkové odosielacie systémy – email/SMS
 • grafické spracovanie / vizualizácia

Realizujeme:

 • návrhy projektov web riešenia
 • spracovanie harmonogramov projektov
 • konzultačnú činnosť v oblasti výroby
 • výrobu web riešenia
 • optimalizáciu
 • analýzu existujúcich dát
 • optimalizáciu databáz
 • dátové konverzie
 • optimalizáciu používateľského rozhrania

späť